Treiglad genidol, run fath â Tŷ Ddewi. 

Anfonwyd o'm ffôn-i. 

On 6 Sep 2019, at 10:45 am, Brenda Jones <[log in to unmask]> wrote:

Cais wedi dod gan rywun sydd yn mynnu fod yr ‘F’ yn gam-dreiglad oherwydd mai gwrywaidd ydi ‘maes’.

Fedr rhywun roi’r rheol i mi?

 

‘Moel Famau’ ddim yn helpu gan fod ‘moel’ yn gallu bod yn fenywaidd neu’n wrywaidd, yn ol y Geiriadur!
Avast logo

This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com
To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1