Print

Print


Mae’r cyfieithiad yn llawer mwy eglur na’r cwestiwn gwreiddiol! 👏

Anfonwyd o'm ffôn-i. 

> On 5 Sep 2019, at 9:33 am, Thomas, Melfyn <[log in to unmask]> wrote:
> 
> Bore da Dafydd,
> 
> Cyfeirio a ffilmiau Bond ia?
> 
> Be am:
> 
> “Pa gyfres o ffilmiau enwog sydd pob tro yn cynnwys golygfa agoriadol wedi’i ffilmio drwy faril dryll?
> 
> Dwi ddim yn siwr os ydi’r olygfa ar y diwedd hefyd chwaith. Ella gwell hepgor y gair ‘agoriadol’?
> 
> Cofion
> 
> Melfyn Thomas
> Cyfieithydd / Translator
> Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
> Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
> Ffôn / Tel: 01492 804312
> Estyniad/Extension: 04312
> Ebost/Email: [log in to unmask]
> 
> 
> <image001.png>   
> 
> 
> 
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dafydd Timothy
> Sent: 05 September 2019 09:09
> To: [log in to unmask]
> Subject: franchise ayyb
> 
> Dyma ichi gwestiwn mewn cwis:
> 
> Which long running film franchise always includes a section known as the ‘gun barrel sequence’?
> 
> 'Da chi awydd rhoi cynigion imi ar gyfieithu'r darnau amlwg ?!?!
> 
> Diolch,
> 
> Dafydd
> 
> o.n.
> 
> Bonws ichi os gewch chi'r ateb hefyd!! :-D
> 
> 
> 
> Virus-free. www.avast.com
> 
> ______________________________________________________________________
> This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
> For more information please visit http://www.symanteccloud.com
> ______________________________________________________________________
> 
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
> 
> Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.
> 
> We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.
> 
> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system. Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad. 
> Heddlu Gogledd Cymru
> 
> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
> This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
> North Wales Police
> 
> 
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1