Print

Print


Diolch - sori, doedd gen i ddim co' gweld y drafodaeth cynt.

Anna
Ye who opt for cut'n'paste
Tread with care and not in haste!


<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Mail
priva di virus. www.avg.com
<http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Il giorno lun 30 set 2019 alle ore 10:06 Claire Richards <
[log in to unmask]> ha scritto:

> Mae’r term wedi cael ei drafod o’r blaen, a chynigiwyd ‘chwarae triciau
> meddwl ar (rywun)’ a ‘gwneud i (rywun) amau ei fod yn ei iawn bwyll/ amau
> ei hun/ amau ei synhwyrau’.
>
>
>
> Neu beth am ‘mynd ati i wneud i rywun amau ei bwyll / synhwyrau’?
>
>
>
> Claire
>
>
>
> *From:* Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] *On Behalf Of *anna gruffydd
> *Sent:* 28 September 2019 09:34
> *To:* [log in to unmask]
> *Subject:* gaslighting
>
>
>
> Sef:- “Gaslighting is a form of emotional and psychological abuse wherein
> a person uses verbal and behavioral tricks to convince another person they
> are losing their mind or—at the very least—cannot trust their own judgment.
> Why? To gain control.” *Psycom*
>
> Dydi’r gair ddim ar fy mhlât i ar hyn o bryd, diolch i’r drefn, ond – o
> gofio’r dymer wleidyddol sydd ohoni ar hyn o bryd, a phobl wrth y llyw ar
> ddwy lan yr Iwerdydd (heb sôn am wledydd eraill) sy’n diodda gan yr
> anhwyldera personoliaeth sy’n dod dan yr enw’r Triawd Tywyll (Narsisiaeth,
> Maciafeliaeth a Seicopathi) – yn hwyr ne’n hwyrach, synnwn i damaid na fydd
> gofyn i ni ddod i’r afael ag o. Heb sôn am faes seicoleg lle mae’n cael ei
> ddefnyddio’n fynych (ynghlwm â’r anhwyldera personoliaeth uchod).
>
> Felly dyma feddwl y baswn i’n achub y blaen. Mae’n ddyrys, wrth gwrs, gan
> fod y gair yn cyfleu cryn dipyn, ac yn deillio o enw’r ffilm Saesneg o’r un
> enw. Gyda llaw, does yna ddim cyfieithiad Eidaleg – gaslighting a
> ddefnyddir.
>
> Felly dewch i ni roi’n meddyliau ar waith wedyn fyddwn i’n barod amdani!
> Edrych ymlaen at weld be ddaw i’r fei gennych chi sgleigion.
>
> Anna
>
> Ye who opt for cut'n'paste
>
> Tread with care and not in haste!
>
>
>
>
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
> Mail priva di virus. www.avg.com
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>
>
> ------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
> ------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1