Print

Print


Bydd y newid chi eisiau gweld

Rhy syml? Amlwg? Saesneg?

Anghywir?Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.


-------- Mensaje original --------
De: Gareth Jones <[log in to unmask]>
Fecha: 26/9/19 10:36 (GMT+00:00)
Para: [log in to unmask]
Asunto: Re: Be the change you want to see

Fe wnes i gynnig ‘Eisiau gweld newid? Newidia dy hun’. Yn anffodus, wnaeth hynny ddim plesio – mae’r cleient yn credu y gallai awgrymu y dylai plant newid eu hunain swnio’n gyhuddgar ac mae’n dymuno cadw’n weddol agos at y gwreiddiol.

 

Unrhyw awgrymiadau am rhywbeth sy’n weddol agos at y gwreiddiol?

 

 

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: Gareth Jones
Sent: 24 September 2019 12:09
To: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
Subject: RE: Be the change you want to see

 

Diolch, dau gynnig da iawn!

 

Sent from Mail for Windows 10

 

From: Jones, Llifon
Sent: 24 September 2019 11:34
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Be the change you want to see

 

Dyma fy nghynnig i:

 

Eisiau newid? Dechreuwch wrth eich traed.

 

Diolch,

 

Llifon

 

 

Llifon Jones

Cyfieithydd / Translator

Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Dept.

Heddlu Gogledd Cymru / North Wales Police

Ffôn / Tel: 01492 804337

Est / Ext:  04337

[log in to unmask]

 

 

   

  

76906 Welsh Language Champion v2

 

Heb Farc Diogelu / Not Protectively Marked

Cyfyngedig / Restricted

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.  We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

 

 

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
Sent: 24 September 2019 11:32
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Be the change you want to see

 

Eisiau gweld newid? Newidia dy hun!

Ar 24/09/2019 10:38, ysgrifennodd Claire Richards:

Y geiriau enwog hynny ddywedodd Gandhi mohonyn nhw erioed.

 

Mae arna i ofn mai’r hyn dwi’n ei wneud gyda'r math yma o beth yw cyfieithu’r geiriau. ‘Byddwch y newid rydych eisiau ei weld’.

 

Neu gallech ddehongli’r geiriau a rhoi rhywbeth fel ‘Cofiwch drin pobl eraill fel yr hoffech iddyn nhw eich trin chi’.

 

Claire

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Gareth Jones
Sent: 24 September 2019 09:48
To: [log in to unmask]
Subject: Be the change you want to see

 

Cyflwyniad PPT ynghylch bwlio ydy’r cyd-destun. Mae’r cyflwyniad yn holi’r disgyblion (cynradd) pryd oedd y tro diwethaf y gwnaeth rhywun eu canmol, eu cynnwys mewn gweithgaredd, eu helpu ac ati, ac yna, mae’n defnyddio’r pennawd ‘Beth the change you want to see’ i’w hannog i wneud y pethau dymunol hynny eu hunain.

 

Unrhyw awgrymiadau os gwelwch yn dda?

 

Sent from Mail for Windows 10

 

 

[log in to unmask]>" style="width:6.375in; height:.0208in">

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

 

Virus-free. www.avg.com

 

[log in to unmask]>" style="width:6.375in; height:.0312in">

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

 

[log in to unmask]>" style="width:7.375in; height:.0312in">

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad. 
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
North Wales Police

 

[log in to unmask]>" style="width:7.375in; height:.0104in">

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

 

 To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1