Print

Print


Diolch. Dyna oedd fy nghynnig i, wnes i ddim meddwl edrych yn Term Cymru!

Anfonwyd ar fy ffôn iDot

> On 26 Sep 2019, at 14:13, Jones, Llifon <[log in to unmask]> wrote:
> 
> Term Cymru'n defnyddio 'olion ymestyn'?
> 
> Diolch,
> 
> Llifon
> 
> 
> Llifon Jones
> Cyfieithydd / Translator 
> Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Dept.
> Heddlu Gogledd Cymru / North Wales Police
> Ffôn / Tel: 01492 804337
> Est / Ext: 04337
> [log in to unmask]
> 
> 
>  
>  
> 
> 
> Heb Farc Diogelu / Not Protectively Marked
> Cyfyngedig / Restricted
> 
> Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi. We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Catrin Alun
> Sent: 26 September 2019 14:01
> To: [log in to unmask]
> Subject: Stretch marks
> 
> Mae GyA yn cynnig ‘ôl/olion beichiogi’ ond mae’r rhain yn gallu digwydd i bobl sydd heb fod yn feichiog (ee drwy golli llawer o bwysau). 
> 
> Oes gan rywun derm mwy cynhwysfawr plis? 
> 
> Catrin 
> ########################################################################
> 
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
> 
> ______________________________________________________________________
> This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
> For more information please visit http://www.symanteccloud.com
> ______________________________________________________________________
> Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.
> 
> We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.
> 
> 
> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  
> Heddlu Gogledd Cymru
> 
> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
> This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
> North Wales Police
> 
> 
> ########################################################################
> 
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1