Print

Print


Mae’n ddrwg gennym glywed am eich trafferthion wrth i BydTermCymru symud i’w safle newydd. Ceisiwyd rhybuddio ein defnyddwyr drwy amryfal ffyrdd, gan gynnwys hafan BydTermCymru, bwletin Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru a neges uniongyrchol at ein contractwyr - ond mae’n amlwg na lwyddwyd i ddal sylw pawb.  Os oes gennych ragor o sylwadau am BydTermCymru ar ei newydd wedd, ewch i hafan BydTermCymru (https://llyw.cymru/btc). Byddem yn croesawu eich adborth.

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1