Print

Print


Wedi dod ar draws y term yma mewn gwaith yn ddiweddar. Oes rhywun wedi dod ar ei draws neu'n fodlon rhoi cynnig ar derm Cymraeg?

Diolch,

Llifon

Llifon Jones
Cyfieithydd / Translator 
Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Dept.
Heddlu Gogledd Cymru / North Wales Police
Ffôn / Tel: 01492 804337
Est / Ext:  04337
[log in to unmask]


     
    
 

Heb Farc Diogelu / Not Protectively Marked
Cyfyngedig / Restricted

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.  We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1