Galla i holi fy ffrindiau os hoffech chi, i weld beth yw eu barn nhw. 

On Thu, 12 Sep 2019, 11:08 Thomas, Melfyn, <[log in to unmask]> wrote:
O ystyried be mae'r Cyfieithydd Achlysurol wedi'I ddweud be am: Chwarae Rol Mewn Gwisg?

Talfyriad fel RMG - rol mewn gwisg?

Cofion

Melfyn Thomas
Cyfieithydd / Translator
Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
Ffôn / Tel: 01492 804312
Estyniad/Extension: 04312
Ebost/Email: [log in to unmask]


     
     
     


-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dafydd Timothy
Sent: 12 September 2019 10:05
To: [log in to unmask]
Subject: LARP

Bore da!

Oes rhywun wedi dod ar draws y ffurf yma ar gelfyddyd, ac a oes Cymraeg
cyfatebol iddo?

LARP - live action role play

Bydd yr acronym yn cael ei gadw ond beth am y disgrifiad?

Diolch,

Dafydd


---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
https://www.avast.com/antivirus

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.


Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.   Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad.   
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
North Wales Police


########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1