Print

Print


Galla i holi fy ffrindiau os hoffech chi, i weld beth yw eu barn nhw.

On Thu, 12 Sep 2019, 11:08 Thomas, Melfyn, <
[log in to unmask]> wrote:

> O ystyried be mae'r Cyfieithydd Achlysurol wedi'I ddweud be am: Chwarae
> Rol Mewn Gwisg?
>
> Talfyriad fel RMG - rol mewn gwisg?
>
> Cofion
>
> Melfyn Thomas
> Cyfieithydd / Translator
> Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
> Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
> Ffôn / Tel: 01492 804312
> Estyniad/Extension: 04312
> Ebost/Email: [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Dafydd Timothy
> Sent: 12 September 2019 10:05
> To: [log in to unmask]
> Subject: LARP
>
> Bore da!
>
> Oes rhywun wedi dod ar draws y ffurf yma ar gelfyddyd, ac a oes Cymraeg
> cyfatebol iddo?
>
> LARP - live action role play
>
> Bydd yr acronym yn cael ei gadw ond beth am y disgrifiad?
>
> Diolch,
>
> Dafydd
>
>
> ---
> This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
> https://www.avast.com/antivirus
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
> ______________________________________________________________________
> This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
> For more information please visit http://www.symanteccloud.com
> ______________________________________________________________________
> Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
> yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.
>
> We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
> to both and will reply in your language of choice without delay.
>
>
> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae
> Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y
> rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.
> Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i
> gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.   Gall defnyddio neu
> ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai
> nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am
> eich cydweithrediad.
> Heddlu Gogledd Cymru
>
> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.
> North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
> This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify
> the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised
> use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in
> this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
> North Wales Police
>
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1