Wedi rhoi Ysgol Gynradd Willowtown i fewn yn Google ac mae rhai enghreifftiau o Ysgol Gynradd Trehelyg ac mae Cyngor Blaenau Gwent yn cyfeirio at Ysgol Gynradd Trehelyg ar Facebook.

 

Diolch,

 

Llifon

 

 

Llifon Jones

Cyfieithydd / Translator

Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Dept.

Heddlu Gogledd Cymru / North Wales Police

Ffôn / Tel: 01492 804337

Est / Ext:  04337

[log in to unmask]

 

cid:77686DB2-D991-411B-862E-A73CD897B9EA    cid:E358549F-5961-4331-AF1E-E115204F3602

   cid:image002.jpg@01D2AC74.BD7C4EF0

76906 Welsh Language Champion v2

 

Heb Farc Diogelu / Not Protectively Marked

Cyfyngedig / Restricted

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg – byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.  We welcome correspondence in Welsh and English – we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

 

 

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Gareth Jones
Sent: 12 September 2019 12:58
To: [log in to unmask]
Subject: Willowtown

 

A oes tref neu bentref o’r Trehelyg ym Mlaenau Gwent? Cyfeiriad at ‘Willowtown Primary School’ sydd dan sylw.

 

Sent from Mail for Windows 10

 


______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad. 
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
North Wales PoliceTo unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1