İzinsiz Gönderim BildirÜyelikten Ayrıl
Call for Adalya XXIII (2020)
 
Preparations have commenced for issue number XXIII (2020) of AKMED's annual journal Adalya.
 
Adalya has a broad scope comprised of articles aimed at the research, study, documentation, and protection of the interrelations among the cultures of the Mediterranean - world history, archaeology, history of art, architectural history, cultural heritage, as well as other relevant disciplines and book reviews. This scope encompasses a chronological time span starting in the antique period up to the beginning of the twentieth century.
 
Articles, whose subjects fall within the above-mentioned scope and are prepared according to our publishing principles, should be written in English.
 
The submission deadline for articles is November 30, 2019. Those articles arriving at AKMED after the due date will not be accepted. The decision regarding the articles to be published will be announced starting on March 2, 2020 based on the reports from the referees.
 
We appreciate your ongoing interest and await your potential contribution.
 
Adalya is indexed in the A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) and CC/A&H (Current Contents / Art & Humanities) of issue IX (2006).
 
Mailing address:


Koç University AKMED
Kocatepe Sok. No: 25 Kaleici 07100 Antalya Turkey
[log in to unmask]
https://akmed.ku.edu.tr

 
 
Adalya XXIII (2020) Çağrı

 
Merkezimizin yıllık süreli yayını Adalya'nın, 23. sayısı (2020) için hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.
 
Akdeniz dünyası kültürlerinin; tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bunlarla ilişkili diğer disiplinler kapsamında araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve söz konusu kültürlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin yorumlanmasına yönelik makaleler ile yayın eleştirileri derginin kapsamını oluşturmaktadır. Bu kapsam, kronolojik olarak, tarih öncesi dönemlerden başlayarak 19. yüzyılın sonuna ya da gerekli olduğu durumda 20. yüzyılın başına kadar olan süre ile sınırlıdır.
 
Bu kapsam dahilinde yayın ilkelerimize uygun olarak hazırlanacak makalelerin İngilizce olması tercih edilmektedir.

Makalelerin, 30 Kasım 2019 tarihine kadar merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir; bu tarihten sonra merkezimize ulaşan makaleler kabul edilmeyecektir.


Hakem raporu sonrası yayımlanıp yayımlanmayacağı belli olan makalelerin akıbeti, 2 Mart 2020 tarihi itibariyle makale sahibine bildirilecektir.
 
Süregelen ilgi ve katkılarınıza teşekkür ederiz.
 
Adalya, IX. (2006) sayısından itibaren A&HCI (Arts & Humanities Citation Index) ve CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities) tarafından taranmaktadır.
 
Posta adresi: 

Koç Üniversitesi AKMED
Kocatepe Sok. No: 25 Kaleiçi 07100 Antalya
[log in to unmask]
https://akmed.ku.edu.tr
 
 

 
İzinsiz Gönderim BildirÜyelikten Ayrıl
Bu mesaj size euro.message aracı hizmet sağlayıcısı kullanılarak iletilmiştir.
Archive of list messages may be found at: http://www.jiscmail.ac.uk/classicsgrads Visit the same site to change your subscription settings. All queries regarding the list should be addressed to the list-owner: [log in to unmask]