caseg fraster, ll.  cesig braster 


Oddi wrth: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]> ar ran Bethan Mair <[log in to unmask]>
Anfonwyd: Dydd Sadwrn, 29 Mehefin 2019 14:41
At: [log in to unmask]
Pwnc: Re: Fatberg
 
Tewlif yn ysbrydoledig!
Bethan

Anfonwyd o fy iFfn 
Sent from my iPhone
07779 102224

On 29 Jun 2019, at 12:47, Osian Rhys <[log in to unmask]> wrote:

Haha, hoffi tewlif!

OsianAr Gwen, 28 Meh 2019 am 09:32 Thomas, Melfyn <[log in to unmask]> ysgrifennodd:
Rhywbeth debyg i rewlif ydio de (ond mae tewlif yn od!) -

Llif braster?

Llif or fraster?

Plwg o Fraster / Plwg braster?


Melfyn Thomas
Cyfieithydd / Translator
Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
Ffn / Tel: 01492 804312
Estyniad/Extension: 04312
Ebost/Email: [log in to unmask]


     
     
     

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint
Sent: 28 June 2019 09:12
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Fatberg

Mynydd i iceberg
Mynydd braster ???

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]> On Behalf Of Sin Roberts
Sent: 28 June 2019 09:06
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Fatberg

Dwi wedi gweld "tomen fraster"

Sin

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg ar Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal ir ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.


Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal 'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilwch hi oddi ar eich system.   Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad.   
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
North Wales Police


########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1