Print

Print


Rhyw fath o fyrddau pren mawr sy’n cael eu defnyddio i guddio gwaith adeiladu sydd dan sylw, y math o rai sydd weithiau yn cael eu haddurno â gwaith celf gan ysgolion a grwpiau cymunedol tra bydd y gwaith yn digwydd.

 

Ydy palisau yn dderbyniol yn yr achos hwn, ynteu ydy hynny yn fwy addas i gyd-destun cestyll ac ati?

 

Mae GyrA yn cynnig hysbysfyrddau, ond nid hysbysfyrddau ydy’r rhain.

 

Sent from Mail for Windows 10

 To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1