Print

Print


Popty Diog/Crochan Diog???


Melfyn Thomas
Cyfieithydd / Translator
Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
Ffôn / Tel: 01492 804312
Estyniad/Extension: 04312
Ebost/Email: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>


[Description: cid:image001.png@01D28072.25B435C0]   [Description: cid:image002.jpg@01D28072.25B435C0]
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Howard Huws
Sent: 27 June 2019 10:08
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Slow cooker

Gwych: diolch yn fawr!

HH

On Thursday, 27 June 2019, 00:26:57 BST, Gareth Jones <[log in to unmask]> wrote:Mae enghraifft o ‘ffwrn araf’ yma:https://www.casgliadywerin.cymru/items/512375Swnio’n ddigon dderbyniol i mi.Sent from Mail<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for Windows 10From: Howard Huws<mailto:[log in to unmask]>
Sent: 26 June 2019 21:43
To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Subject: Slow cookerUn o'r teclynnau hynny sy'n coginio bwyd yn araf. Unrhyw awgrymiadau?########################################################################To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:

https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1________________________________

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

________________________________

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.


Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
North Wales Police


########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1