Error during command authentication.

Error - unable to initiate communication with LISTSERV (errno=10061, phase=CONNECT, target=10.0.0.37:2306). The server is probably not started. JISCMail - WELSH-TERMAU-CYMRAEG Archives

Print

Print


Rhyfyg a Rhagfarn?


Melfyn Thomas
Cyfieithydd / Translator
Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
Ffôn / Tel: 01492 804312
Estyniad/Extension: 04312
Ebost/Email: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>


[Description: cid:image001.png@01D28072.25B435C0]   [Description: cid:image002.jpg@01D28072.25B435C0]


From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Osian Rhys
Sent: 19 June 2019 10:17
To: [log in to unmask]
Subject: Pride and Prejudice

Bore da bawb

Sut mae'r awen greadigol bore 'ma?

Mae cyfaill sy'n ymwneud â "Plaid Pride" (grŵp cefnogwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws Plaid Cymru) wedi cysylltu, maen nhw'n bwriadu gwneud crysau-T sy'n dweud:

"More Pride - Less Prejudice"

Ac maen nhw'n awyddus i gael rhywbeth bachog yn Gymraeg y byddai modd ei roi ar y crysau-T hefyd.

Tybed oes rhywun yn gallu meddwl am rywbeth fyddai'n gweithio yn Gymraeg? Dw i wedi bod yn trio meddwl am enwau llyfrau/dramâu/rhaglenni teledu Cymraeg y byddai modd eu haddasu mewn ffordd debyg... Maen nhw'n nodi nad oes angen cyfieithiad llythrennol ond fod eisiau rhywbeth bachog!

Diolch yn fawr am unrhyw syniadau neu hanner syniadau!

Osian

________________________________

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.


Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu. Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon. Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol. Diolch i chi am eich cydweithrediad.  
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication. North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only. Please notify the sender if received in error and erase from your system. Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy. Thank you for your co-operation.
North Wales Police


########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1