Print

Print


Mae toddlers yn blant bach bach dydan - dwi'm yn meddwl y byddai na 
groeso i blant wyth oed mewn toddler takeover..

Ar 27/06/2019 12:09, ysgrifennodd Rhodri Owain:
>
> Be’ am: “y plant pia hi”
>
> Pob hwyl,
>
> Rhodri
>
> Rhodri Owain​
> Cyfieithydd / Translator
> Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Wales Council for Voluntary Action
>
> Ffôn | Tel 	*01970 631131* <tel:01970%20631131>
>
> 	
>
> 	
>
> *www.wcva.org.uk* <https://www.wcva.org.uk/>
>
> 	Lein Gymorth | Helpdesk 0300 111 0124
>
> Rydym yn croesawu gohebiaeth oddi wrthych yn Gymraeg ac yn Saesneg. Os 
> ydych yn gohebu yn Gymraeg byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg, ac ni 
> fydd gohebu yn Gymraeg yn achosi oedi.
> We welcome receiving correspondence from you in Welsh and in English. 
> If you correspond in Welsh, we will respond to you in Welsh, and 
> corresponding in Welsh will not lead to delay.
> ​Cyfrinachedd
> ​
> ​Os nad atoch chi y bwriadwyd anfon yr ebost hwn (ac unrhyw atodiad), 
> rhowch wybod i’r anfonwr drwy ebostio’n ôl a dinistrio pob copi heb ei 
> anfon at unrhyw drydydd parti.
>
> ​Confidentiality
> ​
> ​If you are not the intended recipient of this email (and any 
> attachment), please inform the sender by return email and destroy all 
> copies without passing to any third parties.
>
> ​Ymwadiad
> ​
> ​Eiddo’r awdur yn unig yw unrhyw farn neu safbwyntiau a gyflwynir yn 
> yr e-bost hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn Cyngor 
> Gweithredu Gwirfoddol Cymru, os na ddywedir yn wahanol yn benodol.
> ​
> ​Disclaimer
> ​
> ​Any views or opinions presented within this e-mail are solely those 
> of the author and do not necessarily represent those of Wales Council 
> for Voluntary Action, unless otherwise specifically stated.
>
> ​Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwâr Mount Stuart, 
> Caerdydd, DU, CF10 5FH
> Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, 
> Cardiff, UK, CF10 5FH
>
> Elusen Gofrestredig | Registered Charity: 218093
> Cwmni Cyfyngedig drwy Warant | Company Limited by Guarantee: 425299
> Wedi’i gofrestru yng Nghymru | Registered in Wales
>
> Lein Gymorth | Helpdesk: 0300 111 0124
> Ebost | Email: *[log in to unmask]* <mailto:[log in to unmask]>
> Gwefan | Web: *www.wcva.org.uk* <https://www.wcva.org.uk/>*
> * <http://www.wcva.org.uk/>
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary <[log in to unmask]> On Behalf Of Bethan Mair
> Sent: 27 June 2019 12:03
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: ATB/RE: Toddler Takeover
>
> Diolch
>
> Bethan
>
> > On 27 Jun 2019, at 12:03, Huw Roberts <[log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>> wrote:
>
> >
>
> > "diwrnod/digwyddiad/sesiwn yn nwylo'r plant", efallai?
>
> >
>
> >
>
> > Cofion gorau,
>
> >
>
> > Huw
>
> >
>
> > -----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Discussion of
>
> > Welsh language technical terminology and vocabulary
>
> > <[log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>> Ar ran/On Behalf Of 
> Bethan Mair
>
> > Anfonwyd: Dydd Iau, 27 Mehefin 2019 11:30
>
> > At: [log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>
>
> > Pwnc: Toddler Takeover
>
> >
>
> > Mewn rhai atyniadau i ymwelwyr (Fferm Folly yn yr achos penodol hwn) 
> maen nhw’n clustnodi ambell ddiwrnod fel diwrnod Toddler Takeover. 
> Unrhyw syniadau ysbrydoledig ar ddiwrnod poeth?!
>
> > Diolch rhag blaen
>
> > Bethan
>
> >
>
> > ######################################################################
>
> > ##
>
> >
>
> > To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the 
> following link:
>
> > https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAE
>
> > G&A=1
>
> >
>
> > ######################################################################
>
> > ##
>
> >
>
> > To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the 
> following link:
>
> > https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAE
>
> > G&A=1
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
>
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
>
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient&utm_term=oa-4885-a> 
> 	Virus-free. www.avg.com 
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient&utm_term=oa-4885-a> 
>
>
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1 
>
>


########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1