Diolch i bawb - dwi'n meddwl y gwna'i ddilyn esiampl CBAC a defnyddio "siel-sioc" yn yr achos yma (taflen i'r cyhoedd). Wedi'r cyfan mae "sioc" wedi hen ennill ei blwy fel gair Cymraeg felly dwi'm yn gweld sut mae "siel-syfrdandod" yn rhagori arno. O ddilyn hynny i'w ben draw, ddylen ni ddeud "tân-belen-syfrdandod"? ;-)

Geraint

Ar 17/06/2019 10:49, ysgrifennodd Thomas, Melfyn:
[log in to unmask]">

Dwi’n meddwl bod ‘Braw Rhyfel’ yn agos iawn ati!

 

Melfyn Thomas

Cyfieithydd / Translator

Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department

Pencadlys yr Heddlu / Force HQ

Ffôn / Tel:01492 804312

Estyniad/Extension: 04312

Ebost/Email: [log in to unmask]

 

 

Description: cid:image001.png@01D28072.25B435C0      Description: cid:image002.jpg@01D28072.25B435C0

     

     

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Howard Huws
Sent: 17 June 2019 10:42
To: [log in to unmask]
Subject: Re: shell shock

 

"Braw brwydr", efallai?

 

HH.

 

On Monday, 17 June 2019, 10:34:18 BST, Claire Richards <[log in to unmask]> wrote:

 

 

Mae tipyn o enghreifftiau o 'siel-syfrdandod' ar y we, gan sefydliadau fel 14 - 18 NOW, y Llyfrgell Genedlaethol a Phrifysgol Caerdydd..  Mae un enghraifft o 'siel sioc' gan CBAC.

Claire

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
Sent: 17 June 2019 09:58
To: [log in to unmask]
Subject: shell shock

Mae GyA yn rhoi "siel-syfrdandod" am "shell shock" - ond fedra i ddim cymryd at y term rywsut! Oes gan rywun gynnig arall tybed? Methu gweld dim byd yn unlle arall.

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1


______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad. 
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
North Wales Police


Virus-free. www.avg.com


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1