Print

Print


Diolch i bawb - dwi'n meddwl y gwna'i ddilyn esiampl CBAC a defnyddio 
"siel-sioc" yn yr achos yma (taflen i'r cyhoedd). Wedi'r cyfan mae 
"sioc" wedi hen ennill ei blwy fel gair Cymraeg felly dwi'm yn gweld sut 
mae "siel-syfrdandod" yn rhagori arno. O ddilyn hynny i'w ben draw, 
ddylen ni ddeud "tân-belen-syfrdandod"? ;-)

Geraint

Ar 17/06/2019 10:49, ysgrifennodd Thomas, Melfyn:
>
> Dwi’n meddwl bod ‘Braw Rhyfel’ yn agos iawn ati!
>
> *Melfyn Thomas*
>
> Cyfieithydd / Translator
>
> Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department
>
> Pencadlys yr Heddlu / Force HQ
>
> Ffôn / Tel:01492 804312
>
> Estyniad/Extension: *04312*
>
> Ebost/Email: [log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>
>
> Description: cid:image001.png@01D28072.25B435C0Description: 
> cid:image002.jpg@01D28072.25B435C0
>
> *From:*Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary [mailto:[log in to unmask]] *On Behalf Of 
> *Howard Huws
> *Sent:* 17 June 2019 10:42
> *To:* [log in to unmask]
> *Subject:* Re: shell shock
>
> "Braw brwydr", efallai?
>
> HH.
>
> On Monday, 17 June 2019, 10:34:18 BST, Claire Richards 
> <[log in to unmask]> wrote:
>
> Mae tipyn o enghreifftiau o 'siel-syfrdandod' ar y we, gan sefydliadau 
> fel 14 - 18 NOW, y Llyfrgell Genedlaethol a Phrifysgol Caerdydd..  Mae 
> un enghraifft o 'siel sioc' gan CBAC.
>
> Claire
>
> -----Original Message-----
> From: Discussion of Welsh language technical terminology and 
> vocabulary [mailto:[log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>] On Behalf Of Geraint 
> Lovgreen
> Sent: 17 June 2019 09:58
> To: [log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>
> Subject: shell shock
>
> Mae GyA yn rhoi "siel-syfrdandod" am "shell shock" - ond fedra i ddim 
> cymryd at y term rywsut! Oes gan rywun gynnig arall tybed? Methu gweld 
> dim byd yn unlle arall.
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
>
>
> ########################################################################
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1
>
>
> ______________________________________________________________________
> This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
> For more information please visit http://www.symanteccloud.com
> ______________________________________________________________________
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1 
>
>
> Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn 
> ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.
>
> We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond 
> equally to both and will reply in your language of choice without delay.
>
> Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  
> Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a 
> drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
> Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges 
> hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r 
> sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall 
> defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn 
> anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi 
> swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad.
> Heddlu Gogledd Cymru
>
> Internet e-mail is not to be treated as a secure means of 
> communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail 
> activity and content.
> This communication is intended for the addressee(s) only. Please 
> notify the sender if received in error and erase from your system.  
> Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, 
> Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank 
> you for your co-operation.
> North Wales Police
>
>
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=oa-4885-a> 
> 	Virus-free. www.avg.com 
> <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=oa-4885-a> 
>
>
> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1 
>
>


########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1