Print

Print


Geiriadur yr Academi: think-tank: seiat (f) ddoethion (seiadau doethion)?
Fel dywedais ychydig ddyddiau'n ol, 'does neb yn meddwl am edrych yn Geiriadur yr Academi mwyach.
Ann
On 19/06/2019 22:28, Gareth Jones wrote:
[log in to unmask]">

Dwi wrthi’n cyfieithu manylion siaradwyr sy’n cyfrannu at gynhadledd.

 

Mae un ohoynnt wedi gweithio i ryw fath o ‘think tank’ a dyna’r term sy’n cael ei ddefnyddio yn y disgrifiad byr.

 

Mae Term Cymru yn cynnig ‘melin drafod’ ond mae hynny’n swnio braidd yn negyddol i mi – rhywbeth debyg ei naws i ‘segur swyddi’. A oes term mwy cadarnhaol ei naws ar gael?

 

Neu tybed a ydw i’n camddehongli cywair ‘melin drafod’? Ydy o’n swnio’n negyddol i chi?

 

Sent from Mail for Windows 10

 To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1