Print

Print


Geiriadur yr Academi: think-tank: seiat (f) ddoethion (seiadau doethion)?
Fel dywedais ychydig ddyddiau'n ol, 'does neb yn meddwl am edrych yn 
Geiriadur yr Academi mwyach.
Ann
On 19/06/2019 22:28, Gareth Jones wrote:
>
> Dwi wrthi’n cyfieithu manylion siaradwyr sy’n cyfrannu at gynhadledd.
>
> Mae un ohoynnt wedi gweithio i ryw fath o ‘think tank’ a dyna’r term 
> sy’n cael ei ddefnyddio yn y disgrifiad byr.
>
> Mae Term Cymru yn cynnig ‘melin drafod’ ond mae hynny’n swnio braidd 
> yn negyddol i mi – rhywbeth debyg ei naws i ‘segur swyddi’. A oes term 
> mwy cadarnhaol ei naws ar gael?
>
> Neu tybed a ydw i’n camddehongli cywair ‘melin drafod’? Ydy o’n 
> swnio’n negyddol i chi?
>
> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for 
> Windows 10
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following 
> link:
> https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1 
>
>

########################################################################

To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1