Diolch! Fel ti'n deud, yn dilyn tarddiad yr ymadrodd ac yn gwbl amlwg ei ystyr - jyst isio cadarnhad on i!

Anna
Ye who opt for cut'n'paste
Tread with care and not in haste!


Il giorno lun 5 nov 2018 alle ore 16:21 Thomas, Melfyn <[log in to unmask]> ha scritto:

Fyddai ‘Chwiban Blaidd’ neu ‘Chwiban y Blaidd’ yn agosach at yr ystyr gwreiddiol ac yn ymgyffwrdd gyda’r ystyr mwy diweddar hefyd?

 

Melfyn

 

Melfyn Thomas

Cyfieithydd / Translator

Adran Gwasanaethau Iaith Gymraeg / Welsh Language Services Department

Pencadlys yr Heddlu / Force HQ

Ffôn / Tel: 01492 804312

Estyniad/Extension: 04312

Ebost/Email: [log in to unmask]

 

[log in to unmask]" alt="Description: cid:[log in to unmask]">      [log in to unmask]" alt="Description: cid:[log in to unmask]">

     

     

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of anna gruffydd
Sent: 05 November 2018 14:51
To: [log in to unmask]
Subject: wolf-whistle

 

"Chwibanu [ar ol merched]" sydd yn GyrA, sy'n burion i'w ddiffinio ond dio'm be fasa rhywun yn ei alw'n fachog (heblaw am gyd-destun cyfreithiol ne rywbeth felly). Ches i fawr o hwyl ar olrhain tarddiad y term gan fod yna amryw o esboniada, ond dyma'r nesaf ges i:-

 

“My theory I got from talking to an old shepherd,” says John Lucas, author of A Brief History of Whistling. “He was this very knowledgeable guy, trained sheepdogs, and he ran through a whole bunch of calls with me and did one that sounded exactly like a wolf whistle. I said, ‘Christ, that’s a bit politically incorrect!’ and he said, ‘No, it’s kosher, it’s from Albania’.”The shepherd explained that in mountainous parts of Southern Europe, shepherds have for centuries used the whistle to warn each other, and their dogs, when wolves appeared. They’d put two or three fingers in their mouths, then blow those notes. “It’s an incredible carrying whistle, unbelievably noisy,” Lucas says, “You’d hear it for miles.” Both the technique and the tune seem to have been called wolf whistling.

But by the 1930s, that two-note whistle had started being associated with an altogether different type of wolf – the sexual predator. Lucas saw that use for himself as a boy during World War Two. He lived in rural Leicestershire and there were a lot of America GIs – soldiers – stationed near his home. Lucas and his friends would follow them around hoping to get some chewing gum. “They’d hang around outside the church hall, outside dances, and they’d whistle at women as they went in. That’s when I first heard it. Quite how it transformed from Albanian sheep farmers to GIs I couldn’t guess.”

Felly, oes yna unrhyw wrthwynebiad i ddeud 'chwibanu blaidd'? Mae'n amlwg be mae'n feddwl.

Diolch ymlaen llaw.

Anna

 

Ye who opt for cut'n'paste

Tread with care and not in haste!

 


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1


______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddwy ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Ni ddylid trin e-bost ar y rhyngrwyd fel dull diogel o gyfathrebu.  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn monitro'r holl negeseuon e-bost a drosglwyddir ar y rhyngrwyd yn ogystal â'u cynnwys.
Dim ond er sylw'r sawl y'i cyfeiriwyd hi ato/ati y bwriedir y neges hon.  Os ydych yn derbyn y neges hon mewn camgymeriad, gadewch i'r sawl a'i gyrrodd wybod a dilëwch hi oddi ar eich system.  Gall defnyddio neu ddatgelu cynnwys y neges hon heb ganiatâd fod yn anghyfreithlon. Efallai nad yw'r farn a fynegir yn y ddogfen yn bolisi swyddogol.  Diolch i chi am eich cydweithrediad. 
Heddlu Gogledd Cymru

Internet e-mail is not to be treated as a secure means of communication.  North Wales Police monitor all Internet e-mail activity and content.
This communication is intended for the addressee(s) only.  Please notify the sender if received in error and erase from your system.  Unauthorised use or disclosure of the content may be unlawful, Opinions expressed in this document may not be official policy.  Thank you for your co-operation.
North Wales PoliceTo unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1