Trefyclo sydd ar TermCymru, tudalen enwau lleoedd y Comisiynydd a gwefan Enwau Cymru (er y rhoddir Trefyclawdd fel enw’r plwyf).

 

Tref y Clawdd yw tarddiad yr enw – y bobl leol oedd yn dweud Trefyclo.

 

Felly Y Trallwng yw enw swyddogol y dref ym Mhowys, er mai Y Trallwm mae’r bobl leol yn ei ddeud. Abermaw (neu Abermo ar TermCymru) yw enw swyddogol y dref yng Ngwynedd, er bod y bobl leol yn dweud Y Bermo. 

 

Eto i gyd, Trefyclo yw enw swyddogol y dref honno, er bod yna ffurf yn bodoli sy’n dangos tarddiad yr enw’n glir, sef ei lleoliad ar Glawdd Offa.  (Mae cofnod gyda’r sillafiad Treficlaudh yn 1586.) A’r ffurf Tref-y-Clawdd mae Cyngor Sir Powys yn ei defnyddio.

 

Dwi ddim yn deall.

 

Claire

 

Mae Pennawd Cyf yn gwmni cyfyngedig wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 4276774, a chyfeiriad y swyddfa gofrestredig yw 46A Heol Merthyr, yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DJ.

 

Pennawd Cyf is a limited company registered in England and Wales under the number 4276774, and the address of the registered office is 46A Merthyr Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 1DJ.

 To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1