Peided neb a mynd yn lloerig yn chwilio am wybodaeth ... Oi!

On Saturday, 9 June 2018, 15:12:38 BST, anna gruffydd <[log in to unmask]> wrote:


Mae na dipyn o son am leuada yn Ail Act Y Twr Gwenlyn Parry - dwn i ddim oes yna unrhyw oleuni (sori!) i'w gael yn fanno. 

Anna

Ye who opt for cut'n'paste
Tread with care and not in haste!

2018-06-09 16:07 GMT+02:00 Sion Rees Williams <[log in to unmask]>:
Cofio fy nhad innau (Arfon) yn son am Naw Nos Olau hefyd ond heb gofio'r ystyr. 

Dyma be ddywed Wici ( o dan "Lleuad"):

"Cawsai y lleuad llawn cynta ar ôl Cyhydnos yr hydref (22ain o Fedi) ei alw'n 'Lleuad Fedi' neu 'Leuad y Cynheuaf', pryd y ceid y 'Naw Nos Olau'. Byddai'r Naw Nos Olau yn eithriadol o bwysig i ffermwyr ar un adeg oherwydd ei goleuni llachar - bron fel golau dydd am o leia' y 4 noson cyn, ac ar ôl y lleuad llawn ei hun. Roedd hyn yn eithriadol o hwylus at gario'r ysgubau ŷd i'r teisi ac am y byddai'r lleuad yn codi hefo'r machlud gellid dal ati i gario o'r caeau (h.y., cyn dyddiau'r dyrnwr medi) ymhell i'r nos – hyd y wawr pe bai angen."

On Saturday, 9 June 2018, 14:11:09 BST, brenda.llysgwen <00000ccab62fb9d9-dmarc- [log in to unmask]> wrote:


Be fyddai lleuad naw nos olau? Cofio nhad yn son am hwnnw.Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

-------- Original message --------
Date: 09/06/2018 10:01 (GMT+00:00)
Subject: Strawberry Moon

Mae'n debyg mai Americaniaid sy'n sôn am Strawberry Moon ond a glywodd un ohonoch am air Cymraeg i ddisgrifio'r ffenomen, sef y lleuad ym mis Mehefin pan fo'n lleuad llawn yn cyd-daro â hirddydd haf?  Peth prin ond mae'n digwydd!

Megan


To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/ cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH- TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/ cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH- TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/ cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH- TERMAU-CYMRAEG&A=1
To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1To unsubscribe from the WELSH-TERMAU-CYMRAEG list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=WELSH-TERMAU-CYMRAEG&A=1