Dear all,

Some of you or your students may be interested in Rosi Braidotti’s summer school. Some of the themes are highly relevant to the network’s work and to thinking about the broader issues concerning human-non-human dynamics.

Warmly,

Anna

Anna Grear
Professor of Law and Theory
School of Law and Politics
Cardiff University
Museum Avenue
Cardiff
CF10 3AX
Tel: +44 (0)29 208 75467
Fax: +44 (0)29 208 74097
Email[log in to unmask]
Ext: 75467

Anna Grear
Athro yn y Gyfraith a Theori
Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
Prifysgol Caerdydd
Adeilad y Gyfraith
Rhodfa’r Amgueddfa
Caerdydd

Ffon: +44 (0)29 208 75467
Ffracs: +44 (0)29 208 74097
E-bost[log in to unmask]
Est: 75467


http://www.elgaronline.com/jhre

Google scholar: https://scholar.google.co.uk/citations?user=Dx8GVngAAAAJ&hl=en

The University welcomes correspondence in Welsh or English. 

Corresponding in Welsh will not lead to any delay.


Mae'r Brifysgol yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn creu unrhyw oedi.

 
To unsubscribe from the GNHRE list, click the following link:
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?SUBED1=GNHRE&A=1