Print

Print


Dear experts,

We are delighted to announce that Visceral Mind 2017 will be held in Bangor
from 3rd-9thSeptember 2017, and that we are now accepting applications.Full details can be found here:*http://visceralmind.bangor.ac.uk/index.php.en
<http://visceralmind.bangor.ac.uk/index.php.en>*Please note that in order for your application to be considered, we will
need all three of the following.

·     Application form

·     Recent CV

·     A brief (50 word) statement about your interest in Visceral MindAny other questions, please email the Visceral Mind Team*[log in to unmask] <[log in to unmask]>*We look forward to hearing from you,Kind regards.

The Visceral Mind Team*Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565*

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys
deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y
cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon
trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os
na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw
neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu
safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn
cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod
y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn
ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr
e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae
rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is
solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this
email in error, please notify the sender immediately and delete this email.
If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or
disclose any information contained in this email. Any views or opinions are
solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor
University. Bangor University does not guarantee that this email or any
attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated
in the body of the text of the email, this email is not intended to form a
binding contract - a list of authorised signatories is available from the
Bangor University Finance Office.