Print

Print


'gwasgaredig' a geir gan fwyaf ar TermCymru, yn enwedig ym maes addysg e.e.
distributed learning = dysgu gwasgaredig
Distributed Leadership = Arweinyddiaeth Wasgaredig

Ceir dros gant o enghreifftiau o 'arweinyddiaeth wasgaredig' ar Google, llawer ohonynt yng nghyswllt addysg. Efallai y byddai'r term eisoes yn gyfarwydd i bobl yn y maes, felly.

Claire

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Gareth Jones
Sent: 30 March 2015 20:31
To: [log in to unmask]
Subject: Distributed organisation

Coleg Cymunedol YMCA Cymru ydy'r cyd-destun. Nid oes gan y Coleg ei adeiladau ei hun na digon o staff i redeg ei holl , ond yn hytrach, bydd yn cydweithio â sefydliadau ym mhob cwr o Gymru ac yn defnyddio eu staff a'u hadeiladau hwy i gynnal cyrsiau. Beth am 'sefydliad gwasgaredig'?
Sent from my BlackBerry® wireless device