Print

Print


Faset ti’n gallu ychwanegu ‘y ward’ falle a dweud ‘Dywedodd Prif Nyrs y ward ei fod wedi ...’?
Rhian

From: Carolyn Iorwerth 
Sent: Thursday, March 26, 2015 1:51 PM
To: [log in to unmask] 
Subject: Charge Nurse - cenedl enwau

Os yw nyrs yn e.b. , y Brif Nyrs yw ‘the Charge Nurse’

Ond beth os yw’r Charge Nurse yn ddyn a bod y frawddeg yn Saesneg yn darllen.

The Charge Nurse said he had....

 

Ydy ‘Dywedodd y Brif Nyrs ei fod wedi...’ yn od?

 

Dw i’n gwybod mai cenedl yr enw sy’n rheoli’r treiglad i ‘prif’ nid y ffaith mai dyn sydd dan sylw ond mae’r rhagenw wedyn yn drysu pethau yn fy mhen!

 

Carolyn