Print

Print


Mae hurio'n swnio i mi fel rhywbeth sy'n addas yng nghyd-destun tacsis! Beth am 'penodi a diswyddo'?
From: Alison Reed 
Sent: Wednesday, March 18, 2015 11:34 AM
To: [log in to unmask] 
Subject: hired / fired
“you’re fired” – un o ddywediadau Alan Sugar ar y rhaglen 
“The Apprentice”
 
Mae’r darn yn sôn am “hiring” and “firing” Alan Sugar 
style.
 
“hurio” a “diswydo”?