Print

Print


Dwi ddim yn meddwl bod y Saesneg yn arbennig o dda.
Os mai ar gyfer y cyhoedd mae e - dydi "bench" ddim yn cyfleu "labordy" i mi - efallai ei fod yn iawn os mai ar gyfer gwyddonwyr y mae e, a dydi'r rhan fwyaf o bobl sy'n cymryd meddyginiaethau ddim yn y gwely.
Os yw hynny'n rhyw gysur!

Siân

On 2015 Mawrth 12, at 10:56 AM, Alison Reed wrote:

> Heb gael unrhyw gynigion. Beth am rywbeth fel hyn:
> 
> Bench to Bedisde….and back
> 
> Ymarferion gwyddonol i ymyl y gwely…ac yn ôl
> 
> 
> 
> 
> From: Alison Reed [mailto:[log in to unmask]] 
> Sent: 11 March 2015 10:56
> To: [log in to unmask]
> Subject: bench to bedside
> 
> Y cyd-destun yw cysyniad meddygol. Dyma’r diffiniad:
> 
> …the concept of “Bench to Bedside…..and back”. This means discoveries in the laboratory (bench) are translated into the treatments for patients (bedside).
> 
> Unrhyw gynigion?