Print

Print


Dydi hwn fawr mwy na chyfieithiad llythrennol gen i, mae gen i ofn, ond beth am rywbeth fel:


O'r labordy i erchwyn y gwely... ac yn l


Cofion gorau,

Huw

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Alison Reed
Sent: 12 March 2015 10:56
To: [log in to unmask]
Subject: Re: bench to bedside

Heb gael unrhyw gynigion.  Beth am rywbeth fel hyn:

Bench to Bedisde....and back

Ymarferion gwyddonol i ymyl y gwely...ac yn l
From: Alison Reed [mailto:[log in to unmask]]
Sent: 11 March 2015 10:56
To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Subject: bench to bedside

Y cyd-destun yw cysyniad meddygol.  Dyma'r diffiniad:

...the concept of "Bench to Bedside.....and back".  This means discoveries in the laboratory (bench) are translated into the treatments for patients (bedside).

Unrhyw gynigion?

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu 'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud  busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.
-------------------------------------------------------------
This email and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute or show the content to anyone but should contact the sender at once.
Any content that is not pertinent to the official business of the organisation is personal to the author.
-------------------------------------------------------------
Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.