Yn fwy perthnasol:

"byddwch yn agored i dalu tâl treth lwfans blynyddol ar y swm gormodol sydd dros y lwfans blynyddol "

https://online.hmrc.gov.uk/information/help?helpid=isLiablePensionsSavingsTaxHelp&affinitygroup=&helpcategory=selfAssessmentFiling1314&lang=cym2015-03-11 17:06 GMT+00:00 Neil Shadrach <[log in to unmask]>:
Yng nghyd-destun budd-dal plant ceir y canlynol gan CThEM:

".. ni fyddwch chi na’ch partner yn cael tâl treth ychwanegol .."
".. you or your partner will not have an extra tax charge .."

".. you or your partner will need to pay an extra tax charge .."
".. rhaid i chi neu eich partner dalu tâl treth ychwanegol .."

"tâl treth" felly?

On 11 March 2015 at 16:50, Dafydd Timothy <[log in to unmask]> wrote:
Yng nghyd-destun AVC  pehnsiynau ayyb...
y frawddeg ydy:

the government limits the amout that can be paid each year, to all your pensions, before incurring a tax charge. This is called an Annual Allowance. If this is exceeded, you may be liable to a tax charge...

treth/taliad treth/taliad ar dreth...?

Diolch,
Dafydd