Print

Print


Yn fwy perthnasol:

"byddwch yn agored i dalu tâl treth lwfans blynyddol ar y swm gormodol sydd
dros y lwfans blynyddol "

https://online.hmrc.gov.uk/information/help?helpid=isLiablePensionsSavingsTaxHelp&affinitygroup=&helpcategory=selfAssessmentFiling1314&lang=cym2015-03-11 17:06 GMT+00:00 Neil Shadrach <[log in to unmask]>:

> Yng nghyd-destun budd-dal plant ceir y canlynol gan CThEM:
>
> ".. ni fyddwch chi na’ch partner yn cael tâl treth ychwanegol .."
> ".. you or your partner will not have an extra tax charge .."
>
> ".. you or your partner will need to pay an extra tax charge .."
> ".. rhaid i chi neu eich partner dalu tâl treth ychwanegol .."
>
> "tâl treth" felly?
>
> On 11 March 2015 at 16:50, Dafydd Timothy <[log in to unmask]> wrote:
>
>>  Yng nghyd-destun AVC  pehnsiynau ayyb...
>> y frawddeg ydy:
>>
>> the government limits the amout that can be paid each year, to all your
>> pensions, before incurring a *tax charge*. This is called an Annual
>> Allowance. If this is exceeded, you may be liable to a* tax charge*...
>>
>> treth/taliad treth/taliad ar dreth...?
>>
>> Diolch,
>> Dafydd
>>
>>
>