Print

Print


Bore da, gyfeillion

Rwy'n ffaelu cael hyd i enw Cymraeg ar gyfer hwn wrth Wglo.  Ysytr y 
Saesneg yw Spelling, Punctuation and Grammar.  Meddyliais am ddefnyddio 
SAG (Sillafu, Atalnodi a Gramadeg) ond mae'n debyg bod yr un 
llythrennau'n cael eu defnyddio ar gyfer cyfri defaid a geifr.

Ydy'n rhesymol bwrw na fydd fawr neb sy'n darllen am adolygiadau Estyn 
yn drysu rhwng buarth ysgol a chlos fferm, neu a oes acronym arall yn 
gyffredin yn Gymraeg?

Diolch am bob goleuni

---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
http://www.avast.com