Print

Print


Hi Amber

I would re iterate what Wendy suggests in her reply.

Many thanks

Ruth

 


From: [log in to unmask] [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Amber Jones
Sent: 13 January 2015 11:26
To: [log in to unmask]
Subject: [OCC-HEALTH] Travel Vaccines

 

Hi All

 

I’m looking for some advice

 

I have an employee who is travelling to the Manila (Philippines)

Is there any Travel Vaccinations he would require. He will be going out on business for approx. 4 weeks

 

All responses will be appreciated.

 

 

AmberThis email (and all attachments) is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain privileged and/or proprietary information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

- -

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately and destroy the material whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise specifically stated. All mail sent to and from this address will be monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons other than the addressee for unsuitable content or contraventions of policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

 

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru.

 

******************************** Please remove this footer before replying.

OCC-HEALTH ARCHIVES: http://www.jiscmail.ac.uk/lists/occ-health.html

CONFERENCES AND STUDY DAYS: http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/filearea.cgi?LMGT1=OCC-HEALTH ******************************** Please remove this footer before replying.

OCC-HEALTH ARCHIVES: http://www.jiscmail.ac.uk/lists/occ-health.html

CONFERENCES AND STUDY DAYS: http://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/filearea.cgi?LMGT1=OCC-HEALTH