Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Royal Commission on
the Ancient and Historical Monuments of Wales

 

 

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i lansiad llyfr newydd llawn lluniau cyffrous:

 

Darganfod Tai Hanesyddol Eryri

Richard Suggett/Margaret Dunn

 

 

 

• Sgyrsiau gan Richard Suggett am 1.30pm a 5.30pm

• Disgownt o 10% - Llofnodi’r llyfr

• Cyfle i weld deunydd archifol gwreiddiol cysylltiedig

• Lluniaeth tymhorol

 

Dydd Gwener 5 Rhagfyr

 

Adeilad y Goron,
Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.

 

Fe’ch cynghorir i sicrhau eich lle

Ffôn: 01970 621200

 

 

You are warmly invited to the launch of the exciting and lavishly illustrated new book:

 

Discovering the
Historic Houses of Snowdonia
Richard Suggett/Margaret Dunn

 

• Talks by Richard Suggett at 1.30pm & 5.30pm

• 10% Discount - Book signings

• Viewing of related original archive material

• Festive refreshments

 

Friday 5 December

 

Crown Building,
Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.

 

Booking essential

Phone: 01970 621200

 

 

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru

 

Gallwch hoffi Comisiwn Brenhinol ar Facebook a dilyn @RCAHMWales ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf.

 

Ffôn: 01970 621200

E-bost: [log in to unmask]

 

 

Subscribe to the Heritage of Wales News

 

You can ‘like’ the Royal Commission on Facebook and follow @RCAHMWales on Twitter to stay up to date.

 

Tel: 01970 621200

E-mail: [log in to unmask]

 

 

 

 

 

***************************************

Cyfeillion y Comisiwn Brenhinol

Royal Commission Friends

 

***** ********* ******

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion SY23 1NJ
Ffôn - Telephone: 01970 621248
Ffacs - Fax: 01970 627701
E-bost: [log in to unmask] / E-mail: [log in to unmask]
Gwefan: http://www.cbhc.gov.uk / Website: http://www.rcahmw.gov.uk

Noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru / Sponsored by Welsh Assembly Government