Print

Print


[cid:image001.jpg@01CFF384.0FF8F400]


Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Royal Commission on
the Ancient and Historical Monuments of Wales
[cid:image002.jpg@01CFF83B.A11BB420]


Fe’ch gwahoddir yn gynnes i lansiad llyfr newydd llawn lluniau cyffrous:Darganfod Tai Hanesyddol Eryri

Richard Suggett/Margaret Dunn• Sgyrsiau gan Richard Suggett am 1.30pm a 5.30pm

• Disgownt o 10% - Llofnodi’r llyfr

• Cyfle i weld deunydd archifol gwreiddiol cysylltiedig

• Lluniaeth tymhorolDydd Gwener 5 RhagfyrAdeilad y Goron,
Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.Fe’ch cynghorir i sicrhau eich lle
Ffôn: 01970 621200
You are warmly invited to the launch of the exciting and lavishly illustrated new book:Discovering the
Historic Houses of Snowdonia
Richard Suggett/Margaret Dunn• Talks by Richard Suggett at 1.30pm & 5.30pm

• 10% Discount - Book signings

• Viewing of related original archive material

• Festive refreshmentsFriday 5 DecemberCrown Building,
Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.Booking essential

Phone: 01970 621200

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru<http://newyddiontreftadaethcymru.blogspot.co.uk/>

Gallwch hoffi Comisiwn Brenhinol<http://www.facebook.com/pages/Royal-Commission-on-the-Ancient-and-Historical-Monuments-of-Wales/146120328739808> ar Facebook a dilyn @RCAHMWales<http://twitter.com/RCAHMWales> ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf.

Ffôn: 01970 621200
E-bost: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>Subscribe to the Heritage of Wales News<http://heritageofwalesnews.blogspot.co.uk/>

You can ‘like’ the Royal Commission<http://www.facebook.com/pages/Royal-Commission-on-the-Ancient-and-Historical-Monuments-of-Wales/146120328739808> on Facebook and follow @RCAHMWales<http://twitter.com/RCAHMWales> on Twitter to stay up to date.

Tel: 01970 621200
E-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>


[cid:image003.jpg@01CFF83C.5B63FF40]

***************************************
Cyfeillion y Comisiwn Brenhinol
Royal Commission Friends

***** ********* ******
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Plas Crug
Aberystwyth
Ceredigion SY23 1NJ
Ffôn - Telephone: 01970 621248
Ffacs - Fax: 01970 627701
E-bost: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> / E-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Gwefan: http://www.cbhc.gov.uk<http://www.cbhc.gov.uk/> / Website: http://www.rcahmw.gov.uk<http://www.rcahmw.gov.uk/>
Noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru / Sponsored by Welsh Assembly Government