Print

Print


Check your bounding box in normalization settings

-----Original Message-----
From: SPM (Statistical Parametric Mapping) [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Mark
Sent: Tuesday, December 10, 2013 2:36 PM
To: [log in to unmask]
Subject: [SPM] space problem

Hi,

The dimension of my original EPI images is 64x64x35, with 3.9x3.9x3.9 voxel size. During preprocessing, I normalized data to EPI.nii template, which is 91x109x91, with 2x2x2 voxel size. After smoothing and contrast estimates, I displayed con.img file and found that it's 79x95x68, with 2x2x2 voxel size. Why it's not 91x109x91 with 2x2x2 voxel size?

The problem is that, if I use Display function to interchange between MNI coordinates and voxel coordinates, different space with yield different voxel coordinates using the same MNI coordinates as input.

Thanks.

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.