Ceisio meddwl am fersiwn "short and snappy" o "Game On" yn y Gymraeg. Mae'n enw ar weithgaredd allgyrsiol yn y coleg lle maen nhw'n creu a chwarae gemau eu hunain. Unrhyw syniadau?!
 
Diolch! :)