Print

Print


Ia, dw newydd roi 'Sut fyddwn ni'n gwybod ein bod wedi llwyddo' am 'What will success look like?'

-----Original Message-----
From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Geraint Lovgreen
Sent: 03 Hydref 2013 14:45
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Look Like

Sut fydd adnabod gwasanaeth da?

----- Original Message ----- 
From: "Carolyn Iorwerth" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Thursday, October 03, 2013 2:08 PM
Subject: Look Like


Oes gan rywun ffordd naturiol o ddweud rhywbeth fel hyn:

"What will a good service look like?"

Sut beth fydd gwasanaeth da? Sut olwg fydd ar wasanaeth da? Beth fydd yn 
wasanaeth da?  Unrhyw awgrym?

Diolch
Carolyn


-----
No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2012.0.2242 / Virus Database: 3222/6217 - Release Date: 10/02/13