"Rhoi graen ar y gwaith"?


2013/2/28 Gareth Evans Jones <[log in to unmask]>
Gweithdy technoleg gwybodaeth sydd dan sylw, creu delweddau electronig i'w cynnwys mewn gwefannau ayyb.

'Making it look just right!' ydy enw un rhan o'r gweithdy, ac mae'n cyfeirio at sicrhau perffeithrwydd o ran lliwiau, ffurf, cynllun ac ati.

Un awgrym sydd gen i ydy 'Perffeithio eich gwaith' ond mae'n siwr y gall rhywun gynnig rhywbeth mwy bachog. Unrhyw awgrymiadau ogydd?