Print

PrintMae teisen farblis yn swnio'n anfwytadwy i mi. Petai yna beli bach "gwydr" ar ben y gacen neu yn y gacen, digon teg. Ond dydi'r gair "marblis" ddim yn cyfleu dim byd am y gacen - mae'n gyfieithiad gwael iawn, fel Marblis Elgin.
 
Geraint
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">Neil Shadrach
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Tuesday, February 26, 2013 8:48 AM
Subject: Re: drizzle iced marble cake

Mae pawb yn gweld cynnig GyA, sef "teisen frith", yn anaddas felly?
Mae "teisen farmor" yn ddealladwy ac yn agosach at y Saesneg gyfarwydd.


2013/2/26 Sian Reeves <[log in to unmask]>
 Dwi'n derbyn bod 'marmor' yn gyfieithiad mwy llythrennol o 'marble', ac fe'm trawodd yn od y tro cyntaf i mi weld 'marblis' hefyd, ond ar ôl gweld hwn ac ystyried cyd-destun bwyd ysgol, meddyliaias efallai y byddai'n addas ac efallai y byddai plant yn cael eu denu ato'n fwy na 'theisen farmor'.
 
From: Sian Roberts <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Sent: Tuesday, 26 February 2013, 8:17
Subject: Re: drizzle iced marble cake

Mae "teisen farblis" yn swnio I mi fel pe bai peli bach ar ei phen. Falle bod marmor yn swnio'n galed ond mae'n cyfleu'r patrwm yn well, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod trafodaeth am drizzle hefyd. Drizzle yw diferu eisin hylif, ie? Ond siwr bod e'n cael ei lyfnhau achos mae'n weddol wastad dros y gacen. Fyddai "cacen farmor ag eisin" yn ddigon?
Sent from my BlackBerry® wireless device
From: Sian Reeves <[log in to unmask]>
Sender: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>
Date: Tue, 26 Feb 2013 08:08:07 +0000
ReplyTo: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>
Subject: Re: drizzle iced marble cake

 
Cafwyd trafodaeth ar Twitter am 'marble cake' yn ddiweddar, ac fe gynigiwyd 'teisen farblis'/'cacen farblis'.
(eisin mân am drizzle iced?...teisen farblis ag eisin mân/ teisen farblis eisin mân) 
From: Gareth Evans Jones <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Sent: Tuesday, 26 February 2013, 6:08
Subject: drizzle iced marble cake

Bwydlen cinio ysgol ydy'r cyd-destun - unrhyw gynigion bachog, os gwelwch yn dda?

No virus found in this message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 2012.0.2238 / Virus Database: 2639/5618 - Release Date: 02/20/13