Dwi fel swn i'n cofio trafodaeth dro'n ol - rhoi'r au ar y diwedd.

Anna

2013/2/14 Dafydd <[log in to unmask]>
be  mae rhywun yn ei wneud pan fo angen lluosi talfyriad yn y Gymraeg ...?

e.e.

Awdurdod Addysg Lleol ydi AALl ....

Awdurdodau Addysg Lleol: - AauALl
                             neu            - AALlau
                             neu            - AALl   heb ei newid?

!!!
Diolch,
Dafydd