Print

Print


Disgrifiadau o winoedd ydy'r cyd-destun. Dwi wedi dod ar draws un cyfieithiad o 'stony' fel 'blas fflint', o restr win Bwyty'r Beuno. Fel un sydd  fawr o brofiad o win, does gen i ddim syniad beth ydy 'stony' na 'blas fflint'! A yw 'blas fflint' yn briodol ar gyfer 'stony', neu a oes gan unrhyw un well awgrym, os gwelwch yn dda?