Print

Print


Parthed yr isod, dyma sydd ar faner tu allan i Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd:

no ifs no butts
no smoking

i’r bin â’r baco
dim ysmygu

Hwyl,

Manon