Fel rhywun sy’n iau na 21, gallaf gadarnhau eich dealltwriaeth (!), ac mae ‘parti swigod’ yn swnio’n iawn i fi. Er fy mod i’n dod o’r canolbarth, dydw i erioed wedi clywed am ‘woblen’ – serch hynny, rhaid cyfaddef ei fod yn swnio fel gair o safon.

 

Iwan

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran/On Behalf Of Sian Reeves
Sent: 24 Mai 2012 19:57
To: [log in to unmask]
Subject: Re: foam party

 

Diolch Rhian - os ydy'r term yna wedi ei ddefnyddio eisoes, yna gwell cadw ato.

 

Gan fy mod yn hŷn na 21, dydw i erioed wedi bod i barti swigod, ond mae'n debyg mai gweithgaredd mewn clwb nos, neu yn yr achos hwn, gŵyl ieuenctid ydyw lle maen nhw'n neidio i bwll neu bydew yn llawn swigod/ewyn/foam gyda rhialtwch a chwerthin mawr yn dilyn. 

 


From: Rhian Jones <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]
Sent: Thursday, 24 May 2012, 19:48
Subject: Re: foam party

 

Dw i’n meddwl mai parti swigod maen nhw wedi bod yn ei gael ym Maes B.

Rhian

 

From: [log in to unmask]">Meinir Pierce Jones

Sent: Thursday, May 24, 2012 7:23 PM

Subject: Re: foam party

 

Mae rhai pobol yn y canolbarth yn defnyddio 'woblen', am foam dwi'n credu.

----- Original Message -----

From: [log in to unmask]">Sian Reeves

Sent: Thursday, May 24, 2012 6:12 PM

Subject: foam party

 

Dwi ddim yn hoff iawn o 'barti ewyn' - unrhyw awgrymiadau os gwelwch yn dda?

Mae hwn ar gyfer poster hyrwyddo gŵyl i bobl ifanc, mae'r 'foam party' yn un o'r atyniadau.

 

diolch

 

Siân