Print

Print


 

 

Wel, jyst ichi gael gwybod, 'rwyf wedi edrych ar ffotograffau o ganol
Caerwys ar Google maps, a gweld mynegbost dwyieithog yng nghanol y dref sy'n
cadarnhau enwau'r pedair stryd yn arwain oddo (mae'r ddau enw yn y neges
isod yn gywir heblaw am y sillafu).

 

O ran diddordeb, cefais hyn ar wefan y Cyngor:

The Caerwys Coat of Arms consists of a shield divided horizontally with the
representation of Caerwys Cross in the upper portion and a dragon rampant in
the lower. The arguments put forward to the College of Arms to justify this
unusual design, were that the Cross was recorded in history and that the
Bards composed their odes in the shadow of the ash tree at the Caerwys
Eisteddfod of 1568 - which was held under the commission of Queen Elizabeth
1, dated October 1567.

 

The dragon was significant of Caerwys, as the only Welsh Borough of Norman
creation in 1290. The crest surmounting the shield has a representation of
the Mostyn harp ( of the 1568 Eisteddfod ) rising out of a bardic crown.
Such terms as ' bardic crown ' are unknown in heraldry, which led to long
correspondence and many discussions about the drafting of the official
blazon. The final draft accepted for the Letters Patent, are as follows;

 

" Or, a Dragon rampant and on a Chief Gules a representation of the Ash Tree
called Caerwys Cross proper. And for the Crest, on a Wreath of the Colours,
out of an ancient Crown Or, a representation of the Caerwys Eisteddfod Harp,
Argent "

 

The motto on the bottom of the Crest is ' Tannau Arian - Geiriau Arian,
meaning Silver Strings ( Inspire ) Silver Words

 

The Letters Patent in respect of the new Coat of Arms were presented to the
Town, on the same day that the Cross was re-erected in the Town Square. The
Earl of Plymouth, hereditary Lord of the Manor of Caerwys, planted a tree to
replace the trees which had from time immemorial been in Caerwys.

 

Ann

 _____ 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
Sent: 04 April 2012 14:32
To: [log in to unmask]
Subject: Re: AR FRYS - lleoedd yng Nghaerwys

 

Cwestiwn i Bethan yn arbennig. Mae ein ffrind wedi newid y teitlau ar y
cardiau:

The Fountain, Afonwen

Caerwys Hill

South Street, Caerwys (Hoel-y-De[sic] yn ol Google Maps)

High Street, Caerwys (Hoel Fawr[sic], os mai dyna yw'r stryd, yn ol Google
Maps)

The Cross, Caerwys (pentwr o gerrig o gwmpas hen goeden yn ol yr hen lun, er
bod Paul, ein ffrind, yn dweud bod y pentwr wedi'i symud. Dim golwg ar
groes garreg Gristnogol, felly mi all fod yn "ffigwr for"??

 

Unrhyw syniadau pellach?

 

Diolch,

 

Ann

 

 

 

 

 _____ 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
Sent: 04 April 2012 12:54
To: [log in to unmask]
Subject: Re: AR FRYS - lleoedd yng Nghaerwys

 

O llawer o ddiolch am yr Allt, Bethan - daliwch ati! 'Rwyf wedi dod o hyd i
lun o "The Fountain, Afonwen" ar eBay, ac mae ein ffrind yn anfon copiau o'r
lluniau atom.

 

(Gyda llaw, bydd y cardiau ar werth yn y ganolfan grefftau, Will's
Newsagents a rhyw le carafannau (methu cofio'r enw).)

 

'Roeddwn i'n hoffi'r datganiad amwys hwn ar un safle ar y we "On this page
you can find information about Caerwys in Wales. Please click below to find
more interesting towns in Wales."

 

Ann

 _____ 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of bethan ellis
Sent: 04 April 2012 12:28
To: [log in to unmask]
Subject: Re: AR FRYS - lleoedd yng Nghaerwys

 

Rwy'n byw yn Afonwen ond yn anffodus ddim yn gwybod dim am y 'fountain' -
sori!

Ond rwy'n cyfeirio at Caerwys Hill fel Allt Caerwys - a na, nid enw stryd
ydy o - ma hi'n dipyn o allt!

Fe dria i ddarganfod mwy am y fountain!

 

Gobeithio fod hyn o help!

 

Bethan 

 

 

 

From: Ann Corkett <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask] 
Sent: Wednesday, 4 April 2012, 12:14
Subject: Re: AR FRYS - lleoedd yng Nghaerwys

 

 

 

Byddwn ni hefyd yn croesawu atebion i gwestiynau fel hyn:

"Any chance of sending a scan of the postcards or explaining what the
various things are, e.g. what sort of fountain - Victorian drinking
fountain, pub, water shooting into the air sort of fountain? Is Caerwys
Hill a street name, or an actual hill?"

 

Diolch,

 

Ann

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Ann Corkett
Sent: 04 April 2012 11:32
To: [log in to unmask]
Subject: AR FRYS - lleoedd yng Nghaerwys

 

'Rwyf newydd dderbyn y neges isod oddi wrth ffrind, ac mae'n amlwg bod 'na
frys mawr am ateb. Mae *cyfieithu* enwau'r lleoedd yn ddigon hawdd, ond
beth os bydd enwau Cymraeg gwahanol ar rai ohonyn' nhw? Mi wnawn ni'r gorau
y gallwn i ddarganfod ar frys, ond os oes 'na rywun yn y cylch sy'n 'nabod
yr ardal mi fyddai'n help mawr. 

 

Llawer o ddiolch,

 

Ann

 

"I'm getting some postcards of old images of Caerwys printed for the Caerwys
Historical Society, and have picked up the proofs today, only to realise
that the captions on the front and text on the back aren't bilingual. I
know, shame on me! To be fair, I'm only supposed to be dealing with the
printing, and the captions have been added by someone else, but I'm still
very annoyed with myself.

I think this delay will mean that we won't have the postcards ready for
Easter, but they have to be right.

 

Could you assist with the translation? 

 

Captions on the front of the 5 postcards are:

 

The Fountain, Afonwen

Caerwys Hill

Institute Corner, Caerwys

Caerwys High Street

The Cross, Caerwys"