is it out already??? Me want!

Op 24-02-12 16:27, Bazargani, Narges schreef:
[log in to unmask]" type="cite">
Dear SPM Experts,

I wonder if SPM12 will work on MAC as there is no download instruction for Mac.

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/local/

Best,
Narges 
-- 
--------------------------------------------------
Dr. S.F.W. Neggers
Division of Brain Research
Rudolf Magnus Institute for Neuroscience
Utrecht University Medical Center

Visiting : Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
      Room B.01.1.03
Mail   : Huispost B01.206, P.O. Box 85500
      3508 GA Utrecht, the Netherlands
Tel   : +31 (0)88 7559609 
Fax   : +31 (0)88 7555443
E-mail  : [log in to unmask] 
Web   : http://www.neuromri.nl/people/bas-neggers
     : http://www.neuralnavigator.com (CEO)
--------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.


This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.