Mae'n dda iawn gen i glywed eich bod yn medru dod i'r lan efo 'hel'! Ond be am 'clywed' = gwynto, blasu a theimlo??

Anna

2012/1/5 Matthew Clubb [auc] <[log in to unmask]>
Wel os oes modd hel mwyar, hel pren, hel atgofion, hel cocos, hel dail, hel y plant i'r gwely, hel meddyliau, hel eich traed, hel gofidion, hel madarch, hel tai, hel gwybodaeth, hel llyfra, a chant a mil o bethau eraill (clwyais sôn hefyd am hel tafarndai a hel merched, ond dyn a wyr beth yw ystyr y rheini). Hel planhigion? Pam lai? Ac os felly, helwyr planhigion.
 
Peth gwahanol yw casglu planhigion, rwy'n meddwl, mae'n gallu golygu tyfu casgliadau o ryw fathau penodol o blanhigion, e.e. casgliadau o wahanol fathau o lafant, planhigion cigysol, ayyb. http://www.nccpg.com/National-Collections.aspx
 
Peidiwch â becso yn ormodol amdanom ni'r Hwntws - ry'n ni'n gallu deall cryn dicyn o'ch wilia rhyfedd chi. Mae gan rai ohonom radios lle y gallwn ni wrando ar Ogleddwyrs yn wilia yn ddoniol. Rwy'n meddwl y byddwn ni'n gallu dod i ben â'r gair 'hel'.


Oddi wrth/From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] Ar ran anna gruffydd
Anfonwyd/Sent: 05 Ionawr 2012 14:56
At/To: [log in to unmask]
Pwnc/Subject: Re: plant hunters

Yn sicr byddai fforwyr neu cyrchwyr yn llai cyfarwydd i'r cyhoedd. Dwi'n dal at helwyr gan ei fod, i mi, yn rhywbeth y gwnawn efo ffrwytha, tai, tafarna etc etc - ydi o'n dderbyniol yn y de tybed?

Anna

2012/1/5 Rhian Huws <[log in to unmask]>

Dw i wedi edrych yng Ngeiriadur yr Academi, sy’n dweud ‘of animals’ an ‘heliwr’, ond, dan ‘hunt the thimble’ mae ‘hela’r gwniadur’. Mae ‘Helwyr’ yn swnio’n fwy anturus yn sicr na ‘casglwyr’ (a hefyd mae ‘gatherers’ yn ymddangos nes ymlaen yn y ddogfen), ond meddwl falle ei fod o braidd yn chwithig wrth gyfeirio at blanhigion. Ac eto, rhaid cael rhywbeth y bydd pobl yn ei ddeall, gan mai at y cyhoedd yn gyffredinol mae’r darn wedi’i dargedu. Wn i ddim a fyddai pobl yn deal ‘fforwyr’ neu ‘cyrchwyr’?

 

Rhian

 

 

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of anna gruffydd
Sent: 05 January 2012 14:31


To: [log in to unmask]
Subject: Re: plant hunters

 

Dydi helwyr ddim yn swnio'n rhyfedd i Ogleddwyr, achos hel mwyar duon etc fyddan ni - mae hel yn golygu casglu yn ogystal a rhedag ar ol anifeiliaid diymgeledd!

Anna

2012/1/5 Rhian Huws <[log in to unmask]>

P’nawn da bawb.

 

Tybed all rywun helpu gyda’r uchod?

 

Mae’r darn yn sôn am bobl yn Oes Fictoria yn mentro i wledydd tramor i gasglu planhigion egsotig ac yn rhoi eu bywydau yn y fantol er mwyn gwneud hynny. I ddechrau fe feddyliais i am ‘Casglwyr’, ond tybed ydi hynny braidd yn llipa/di-fflach? Ond wedyn, mae ‘helwyr planhigion’ yn swnio’n rhyfedd i mi. Ai dim ond anifeiliaid sy’n cael eu hela?

 

Gan ddiolch am unrhyw gymorth

 

Rhian