Print

Print


Diolch i chi a Howard.  Efallai bod hyn yn golygu rhywbeth ynghylch
cysylltiad uniongyrchol aelodau staff a’r pecyn.  O leiaf mae’n rhoi man
cychwyn i fi a’r clerc – sy’n ddyn call iawn, ond nid yr un a gofnododd y
cyfarfod.

 

Ann

  _____  

From: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary
[mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Sioned
Graham-Cameron
Sent: 19 January 2012 14:26
To: [log in to unmask]
Subject: Re: a front-facing human resources package

 

Rydw i wedi rhyw feddwl mai aelod staff sy'n delio â'r cyhoedd neu bobl yn
gyffredinol ydi o. Hynny yw, yn "wynebu'r blaen" yn llythrennol tu ôl i
ddesg/gownter, a bod yn wyneb cyhoeddus y cwmni neu'r gwasanaeth.

 

Wedi cael hyd i hwn ar y we wrth chwilio am "front facing staff":

 

Recently I heard the terms “forward facing” and “client facing” used by a
recruiter in reference to interviewee appearance. If the potential new
employee is going to be hidden somewhere in a cubicle, that is not forward
facing work. But if they meet with clients or anyone outside the company on
a regular basis or are responsible for being the face of the company, as in
reception work, then they are in a forward facing or client facing job.

 

Ond wedi dweud hynny, dydi'r 'Package' ar y diwedd ddim yn ffitio ....

 

Sioned

 

 

On 19 Jan 2012, at 14:17, Ann Corkett wrote:

Unrhyw syniad beth mae “front-facing” yn ei olygu?  Ai dim ond ffordd arall
o ddweud “forward-looking”?

 

Ceir ychydig (iawn) o bethau fel hyn ar y We: The successful candidate will
be the front facing member of the HR department; Our site based teams of
front-facing controllers, business analysts and procurement specialists.

 

Diolch,

 

Ann