Print

Print


Yn GyA, fy ffynhonnell arferol i, dan 'safe' ceir 'gwell diogel nag edifar'.
----- Original Message -----
From: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
To: [log in to unmask] href="mailto:[log in to unmask]">[log in to unmask]
Sent: Friday, November 25, 2011 2:36 PM
Subject: Re: better safe than sorry

Gofal bia hi?
Sent from my BlackBerry device on the Rogers Wireless Network

From: Claire Richards <[log in to unmask]>
Sender: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>
Date: Fri, 25 Nov 2011 14:35:46 -0000
To: <[log in to unmask]>
ReplyTo: Discussion of Welsh language technical terminology and vocabulary <[log in to unmask]>
Subject: better safe than sorry

Maeín bnawn Gwener...

 

Oes ína ymadrodd Cymraeg sydd ír un ystyr?  Alla i ddim meddwl am un na chwaith cael hyd iír un yn y ffynonellau arferol.

 

Diolch.

Claire

 

Mae Pennawd Cyf yn gwmni cyfyngedig wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan y rhif cofrestru 4276774, a chyfeiriad y swyddfa gofrestredig yw 27A Heol Merthyr, yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DA.

 

Pennawd Cyf is a limited company registered in England and Wales under the number 4276774, and the address of the registered office is 27A Merthyr Road, Whitchurch, Cardiff, CF14 1DA